Incontri Erotici

0 View Comment Off

Radca prawny jest z edukacji jurystą. Zdarza się, że prowadzi on własną kancelarię, lecz także może pracować dla przedsiębiorstwa, dla spółki, lub też również dla banku. Każda firma powinna zatrudnić prawnika. Jego pomoc prawna jest bezcenna w krytycznych momentach, takich jak na przykład podanie firmy do sądu przez niezadowolonego klienta. Duże firmy zazwyczaj zatrudniają od kilku do kilkunastu prawników. Pomiędzy innymi to właśnie dzięki temu mogą zachować właściwą kondycję. Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu rad prawnych. Rady prawne radca udziela naturalnie za opłatą, która nieraz jest nieco wysoka – w pewnych momentach poprawniej uczynić ofertę u adwokata: ANCHOR. Pomoc prawna radcy prawnego ogranicza się tylko do udzielania porad. Nie może on albowiem reprezentować swojego kontrahenta w sądzie, prawdopodobnie że ma aplikację adwokacką. Jeśli wobec tego ktoś ma problem natury prawnej i ma świadomość, że należy go rozwiązać w sądzie, ma obowiązek od razu skierować się do kancelarii adwokackiej. Tam bowiem pomoc prawna dotyczy zarówno rady, jak i reprezentowania w sądzie. www.

In : Blog

About the author

Related Articles

Archiwa